calculo

Eficiència energètica

Si conèixes el consum del teu cotxe,
Per què no conèixes el consum de la teva casa?