HomeEmpresaEquip Humà
equipo humano

Equip humà

L'empresa està dotada d'una plantilla de 21 professionals, la majoria d'ells són titulats superiors i de grau mig. A més en els projectes d'investigació, o en aquells de complexitat elevada, compte amb la col·laboració externa de professors, doctors i catedràtics d'universitat. La plantilla mitja i estable de professionals són: vuit enginyers, quatre arquitectes, un advocat, un diplomat en empresarials, un biòleg, un físic, un geólogo i un geógrafo.

A més, en el departament d'obres disposem de dos encarregats d'obra i d'oficials i peons segons volum de contractació que s'executi. Tot això, amb el personal administratiu i de camp que permet el sosteniment de suport al correcte funcionament de l'empresa.

 

Vol que el cridem?