HomeEmpresaSolidaritat

Solidaritat

CTIBA inclou en la seva política la solidaritat i el compromís amb els països menys desenvolupats mitjançant accions portades a terme en col·laboració amb ONGs.

Fomenta el voluntariat corporatiu i la implicació de l'empresa en benefici d'un món més just. Alguns dels principals objectius de CTIBA S.L són:

 - Contribuir a l'eradicació de la pobresa, participant activament en el desenvolupament de les comunitats més desfavorides dels països en Vies de Desenvolupament mitjançant convenis de col·laboració amb ONGs i donatius.

- Destacar davant clients i empleats com una empresa compromesa amb el desenvolupament d'una societat més justa.

- Cedir el 0,7% de la facturació anual de l'empresa a accions o projectes de cooperació. Conscients que la falta d'accés a la tecnologia i als coneixements tècnics pot convertir-se en un factor determinant per al desenvolupament dels països pobres, el personal tècnic de CTIBA ha participat desinteressadament en la formulació i execució dels següents projectes que portats a terme per l'ONG Veïns Sense Fronteres.

- Col·laboració de professionals en el projecte de prospecció “Cap a un turisme sostenible”, Burundi - Tanzània - RD del Congo.

 - Projecte “Autoconstrucció d'habitatges en la comunitat pigmea de Vyegwa-Gika” Burundi.

 - Col·laboració de professionals en el projecte formatiu 2Educació per al desenvolupament en la sostenibilitat” Burundi - Tanzània.
 

Vol que el cridem?